Корзина
Нет отзывов, добавить
Контакты
На сайте не действует Программа защиты покупателя Prom.ua . Продавец не прошел верификацию. Будьте бдительны, делая покупки. Рекомендуем проверять информацию и оплачивать товары после получения.
ПАО "Херсонбуд"
+380 показать номер
+380 показать номер
+380 показать номер
+380 показать номер
Татьяна
УкраинаХерсонская областьХерсонул. Кирова, 24 офис.501

ПАО "Херсонбуд"

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства проектно-будівельної фірми«ХЕРСОНБУД» (код ЄДРПОУ 01273243, місце знаходження: 73000, м.Херсон, вул. Лютеранська (Кірова),буд.24) Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» повідомляє про скликання річних загальних зборів ПАТ «Херсонбуд»які відбудуться 30 квітня 2018року о 12.00 годині За адресою: м.Херсон, вул.Паровозна, буд.12 (актовий зал) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись з 10.45 до 11.30 в день та за місцем проведення зборів.Право на участь у загальних зборах акціонерів мають особи, які включенні до переліку акціонерів ПАТ «Херсонбуд» складеного на 24.00 годину 24 квітня 2018року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонбуд». Проект рішення :Обрати лічильну комісію у кількості 3-х чоловік та затвердити її склад. 2. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонбуд» Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонбуд». 3. Про звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2017р. та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2017 рік. 4. Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» за 2017рік. та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017рік. 5. Про звіт ревізійної комісії ПАТ «Херсонбуд» за 2017рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність товариства. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Херсонбуд» за 2017рік. Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Херсонбуд» за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку (збитків) за 2017рік. Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків за 2017 рік. 8. Про припинення повноважень Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд». Проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» 9. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд». Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься. Акціонери можуть ознайомитись з інформацією з проектами рішень, з питань порядку денного зборів на веб-сайті: http//pao-hersonbud.prom.ua. Ознайомитись з проектами рішень та документами щодо порядку денного зборів можна за адресою вул.. Паравозна, буд.12 (актовий зал), кожної п’ятниці з 14.00. Для участі в загальних зборах реєстрації акціонерам необхідно пред’явити документ (паспорт), що посвічує особу, представникам акціонерів додатково потрібно додати оригінал нотаріально засвічене доручення на право участі в зборах та повноваження оформлене у порядку встановленому чинним Законодавством України. Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався , не має права брати участь у загальних зборах. Увага! Акціонери, які згідно із Закону України «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунків в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворума та не беруть участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів та інших органах емітента. Наглядова Рада ПАТ «Херсонбуд» Публічне акціонерне товариство проектно-будівельна фірма «ХЕРСОНБУД»(код ЄДРПОУ 01273243, місце знаходження: 73000, м.Херсон, вул. Лютеранська ,буд.24, на далі «товариство» )повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 18 січня 2018року о 12.00 годині, за адресою: м.Херсон вул.Паровозна буд.12 (актовий зал). Реєстрація акціонерів для участі в зборах товариства відбуватиметься 18 січня 2018року з 10.00 до 11.30 за місцем проведення позачергових зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів товариства станом 24.00годину 12 січня 2018року. Для реєстрації акціонерам необхідно пред’явити документ (паспорт) , що посвічує особу, представникам акціонерів додатково потрібно додати оригінал нотаріально засвічене доручення на право участі в зборах та повноваження оформлене у порядку встановленому чинним Законодавством України. Відповідно до ст..40Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер який не зареєструвався , не має права брати участь у загальних зборах. ПОРЯДОК ДЕННИЙ Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонбуд».
Обрання голови та секретаря позачергових зборів.
Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Про рейдерське захоплення майна ПАТ «Херсонбуд».
Звіт директора товариства про обставини доведення ПАТ «Херсонбуд» до порушення у господарському суді Херсонської області справи №923/516/2017 про банкрутство. Обгрунтування та причини виникнення кожної вимоги кредитора.
Підстави змін у майновому стані товариства та економічне обґрунтування дій директора щодо зменшення обсягу майна, яке належить товариству з моменту прийняття посади. Звіт про рух нерухомого та рухомого майна ПАТ «Херсонбуд» з моменту прийняття посади директора товариства до порушення справи про банкрутство.
Звіт про використання кредитних коштів, отриманих у ВАТ «Морський транспортний банк» за кредитними договорами, укладеними у 2006-2008 роках. Економічне обґрунтування.
Підстави укладання ПАТ «Херсонбуд» договорів іпотеки та поруки у 2014-2015роках з ПАТ «Укрсоцбанк». Економічне обґрунтування.
Прийняття рішення за наслідками звіту директора ПАТ «Херсонбуд».
Акціонери можуть ознайомитись з інформацією про позачергові загальні збори на веб-сайті товариства: http//pao-hersonbud.prom.ua. Увага! Акціонери, які згідно Закону України «Про депозитарну систему України» не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунків в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворума та не беруть участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів та інших органах емітента. Наглядова Рада ПАТ «Херсонбуд»
Витрина